EMR Action Day

ANG PANG DAIGDIGANG “EMR ACTION DAY” AY NAKIPAGSABAYAN SA “EARTH DAY 2018” PARA PANGALAGAAN ANG KALUSUGAN NG MGA MAMAMAYAN NG SANGDAIGDIGAN LABAN SA MASELANG NA EFFECTO NG “ELECTROMAGNETIC RADIATION” (EMR).  NANG DAHIL DITO, ANG MGA KALAKHAN SA BUONG DAIGDIG AY NAGSAMA-SAMA PARA MAPANGALAGAAN AT MABAWASAN ANG MGA KAPANSANAN NA SIYANG LIKHA NG PAGGAMIT NG  “EMR” AT NANG SA GANOON AY MAGKAROON ANG SAMBAYANAN NG ISANG KALUGOD-LUGOD AT MASAGANANG PAMUMUHAY.

ANG “EMR” AY LAGANAP NA SA BAWAT SULOK NG DAIGDIG AT SA BAWAT SANDALI AY NAKAKAPAGDULOT NG KAPANSANAN SA ATING KATAWAN.  ITO ANG MGA SUMISIRA SA ATING MGA HALAMAN AT PUMAPATAY SA MGA HAYOP AT INSECTONG KAILANGAN NATIN UPANG MAPANATILI ANG “NATURAL BALANCE” SA DAIGDIG.  ANG “EMR” AY IPINAIRAL NG ATING PAMAHALAAN UPANG MAKINABANG ANG MGA INDUSTRIANG KALAKALAN - SUBALIT DALA NAMAN NITO ANG PANGANIB SA KAPAKANANG PANGKALUSUGAN MULA SA TINATAWAG NA “MICROWAVE” AT “RADIO-FREQUENCY RADIATION” HANGGANG SA MGA MABABANG URI NG ELEKTRICIDAD TULAD NG MGA SUMUSUNOD:

 • ANG MGA “SMART UTILITY GRIDS”, AT MGA METRO NA PANG ELECTRIKA AT MGA IBA PANG KASANGKAPAN SA KABAHAYAN
 • ANG “WIRELESS INTERNET” (WI-FI) AT ANG KANI-KANILANG MGA “INFRASTRUCTURES”.
 • ANG MGA “CELL PHONES” AT MGA “ANTENNA” NA NAKAKABIT SA BUBONG NG BAHAY
 • ANG MGA “CORDLESS PHONES” AT MGA SISIDLAN NITO.
 • MGA GAMIT SA KUSINA TULAD NG “MICROWAVE OVEN” AT IBA PA.
 • MGA LARUAN NG BATA NA GUMAGAMIT NG REMOTE TRANSMITTER.
 • MGA KAGAMITANG PANG OSPITAL LALONG LALO NA SA SILID “ICU”.
 • MGA “RFID-EMBEDDED CHIP” SA TAO, HAYOP, AT SA MGA PRODUKTONG PANGKOMERSIYAL, KASAMA NA ANG “CREDIT CARD”
 • MGA ARMAS MILITAR NA PANLABAN SA DIGMAAN PANG-DAIGDIGAN.
 • ANG MGA TELEBISYON AT RADYO NA GUMAGAMIT NG “SATELLITE BROADCAST”
 • MGA INSTRUMENTONG KOMERCIAL NA PANG LAKBAY TULAD NG “SONAR AT RADAR”.
 • ANG MGA “ELECTRICAL POWER GRIDS”, AT MGA KASANGKAPANG GINAGAMITAN NG BROADBAND SA IBABAW NG “POWER LINES”
 • MGA ILAW NA FLUORESCENT AT MGA LIGHT BULBS.

SA KADAHILANAN NA ANG MGA GAWANG LOKAL NA “EMR” AY MAY BANSAG NA “GREEN” O LUNTIAN, ANG PAGGAMIT NG MGA ITO AY MAY KASAMA RING PANGANIB SA ATING KALUSUGAN.

LAHAT NG ITO AY MAKAKASAMA LALO NA ANG SOBRANG PAGKABILAD O “EXPOSURE”  NA MATAGALAN.  MAS MALUBHA NA LALO ANG RESULTA NG “RADIATION” SA MGA PROBINSIYA NA DINADAANAN NG MGA POSTE NG “POWER LINES”. ANG MGA ITO AY TAGAPAGDALA NG MAS MATAAS NA ANTAS NG “RADIATION”  NA SUMISIRA SA KATAWAN

DAPAT NATING MALAMAN NA TAYO AY NABUBUHAY AT GUMAGALAW SA PAMAMAGITAN NG “ELECTROMAGNETIC FUNCTIONS”. TULAD NG ATING PUSO, KAISIPAN AT LAHAT LAHAT NG ATING MGA “LIVING CELLS AT ORGANISMS”.  ANG LAHAT NG ITO NAPANANATILI NATING MALUSOG NG DAHIL SA“SCHUMANN RESONANCES” AT ‘NATURAL ECOSYSTEM BALANCE” NA MATATAGPUAN SA ATING KAPALIGIRAN – NA NGAYON AY SINISIRA NA NG MGA ARTIFICIAL NA “EMR” NA LIKHANG TAO LAMANG.

ANG MGA DALUBHASA AT MGA MAMBABATAS NA PANG KALUSUGAN AY NAGBIGAY BABALA SA LAHAT NG MAMAMAYAN TUNGKOL SA MALUBHANG KAPANSANAN O “LONG-TERM HAZARDS” NA MAKUKUHA SA SOBRANG PAGKABILAD O “OVER EXPOSURE” DITO.  ANG “EMR ACTION DAY” AY NAMAMAHAGI NG MGA KINAKAILANGANG IMPORMASYON, SUPORTA AT SOLUSYON SA SA MGA MAMAMAYAN.

ANG MASASAMANG “EMR” AY ANG MGA “IONIZING RADIATION” NA MULA SA SANDATANG “NUCLEAR AT “NUCLEAR POWER PLANTS”.  DAHIL DITO, HUMINGI TAYO NG PAHINTULOT NA BAWASAN ANG PAGGAMIT NG MGA KASANGKAPANG ITO SA MEDICAL TEST AT MGA MEDICAL TREATMENT. ANG “EMR ACTION DAY” AY NAGBIGAY NG LIGTAS NA KAPARAANAN SA PAGGAMIT NG “NATURAL ENERGY” AT UPANG MABAWASAN ANG KAILANGANIN NG MGA ITO.

SA PAMAMAGITAN NG TULONG MULA SA ATING BATASAN, MEDIA AT MGA DALUBHASA SA LARANGAN NA PANG KALUSUGAN, TAYONG LAHAT AY MAGSAMA-SAMA AT MAGTULUNGAN UPANG MABAWASAN ANG PINSALA NA DALA NG “ELECTROMAGNETIC DEVICES” AT NANG SA GANOON AY MAGKAROON NG KALUSUGAN, MAGANDANG KINABUKASAN AT MAHINAHONG KAPAYAPAAN ANG BUONG SANLIBUTAN.

ANG ATING IPINAGLALABAN AY ANG KAGALINGAN NG KATAWAN AT NG SANLIBUTAN- PARA SA KABUTIHAN NATING LAHAT.