EMR Action Day

De wereldwijd georganiseerde EMR Action Day is verbonden met de Dag van de Aarde 2018 en wil de biologische integriteit beschermen van alle bewoners van onze natuurlijke leefwereld tegen de niet van nature aanwezige elektromagnetische straling (Electromagnetic Radiation - EMR). Met deze ambitie, slaan mensen uit de hele wereld de handen ineen om de nadelige effecten van EMR te verminderen en een gezonder leven voor iedereen te creëren.

De door de mens opgewekte EMR is de enige aantasting van het leefmilieu  die op elk moment elke vierkante centimeter van het aardoppervlak aandoet, en die schade toebrengt aan alle levende organismen; mensen, dieren, insecten en planten. Met medewerking van onze overheden worden wij in het belang van de telecomindustrie en de netbeheerders, zonder dat wij daar enige invloed op hebben, blootgesteld aan elektromagnetische vervuiling, met zeer nadelige gevolgen voor onze gezondheid, het milieu en onze maatschappij. Het frequentiespectrum van de elektromagnetische velden loopt van zeer hoog frequent van een magnetron (MW) en radiofrequent (RF) van oa. telefonie naar een extreem lage frequentie (ELF) van het lichtnet.

Bronnen van elektromagnetische velden zijn onder andere:

 • zogenaamde 'slimme' meters en via smartphones bediende apparaten
 • draadloze communicatiemiddelen als mobiele telefoons (GSM, UMTS, 3G, LTE) en draadloos internet (wi-fi, wi-max)
 • Zendmasten voor mobiele telefonie en internet langs de snelwegen, op kerktorens, flatgebouwen, daken van kantoorgebouwen en in hoogspanningslijnmasten.
 • HomePlug, Power line communication (PLC) ofwel internet via het elektriciteitsnet
 • Hoogspanningslijnen
 • Radar- en sonarinstallaties
 • draadloze huistelefoons en hun basisstations (DECT), draadloze babyfoons (DECT)
 • lekkende magnetron
 • Afstand bestuurbare medische hulpmiddelen en kinderspeelgoed
 • Identificatie chips in mensen, dieren en consumentenproducten en chipkaarten voor identiteit, OV  en creditcards
 • TL-verlichting, met inbegrip van spaarlampen
 • TV, radio en satelliet-uitzendingen

Terwijl sommige EMR bronnen ten onrechte op de markt gebracht worden als 'groen', veroorzaken ze allemaal onafhankelijk van elkaar schadelijke biologische en gezondheidseffecten. De effecten verergeren aanzienlijk bij langdurige blootstelling of in combinatie met chemische en/of toxische stoffen of metalen en andere stressfactoren. De intensiteit van EMR is in stedelijk gebied vele malen hoger dan de natuurlijke achtergrond niveaus.

Alle leven functioneert op basis van elektrische signalen en potentiaalverschillen. Van de symbiotische balans van natuurlijke ecosystemen tot het gezondheid functioneren van onze cellen en organen - vooral de hersenen en het hart – zijn levende organismen afhankelijk van ongestoorde elektrische signaalprocessen. Ieder levend wezen ontleent een gevoel van welzijn aan de natuurlijke elektrische en magnetische velden van de aarde en haar Schumann resonanties. De kunstmatig opgewekte industriële EMR nemen de plaats in van de natuurlijke velden, waardoor niet alleen het welzijn afneemt, maar ook gezondheidsproblemen ontstaan.

Wetenschappers die duizenden onderzoeken op dit gebied hebben bekeken, waarschuwen voor directe en lange termijn effecten en doen een oproep voor een sterk verminderde blootstelling. EMR Action Day biedt ondersteuning en informatie over bronnen, effecten en oplossingen aan groepen mensen en individuele personen die door EMR in de problemen zijn gekomen.

Schadelijk EMR omvat ook ioniserende straling afkomstig van kerncentrales en nucleaire wapens, maar ook van nucleaire geneeskunde. Wij dringen aan op verminderde blootstelling hieraan waaronder medische tests, behandelingen en afval.

EMR Action Day biedt keuzes voor veiliger en een lager energieverbruik: bedraad internet en telefoon bijvoorbeeld via glasvezel in woningen, scholen en op werkplekken; afschermingmaterialen, veilige Witte Zones en andere EMR-vrije oplossingen. We betrekken mensen bij het minimaliseren van EMR blootstelling en helpen hen weer in contact te komen met hun eigen natuurlijke bioritme. Door middel van onze inspanningen op het gebied van het recht, de wet, de media, kunst cultuur, willen we de mensheid bevrijden, de  openbare veiligheid zeker stellen en de elektromagnetische harmonie met de Aarde herstellen.

Onze focus ligt op oplossingen die ons allen ten goede komen.